a Renault 100%-ig elektromos modelljeivel, vállalkozását új szintre emelheti! Ezen az oldalon áttekintheti a pályázatban résztvevő modelljeinket, magát a pályázat leírását, valamint kapcsolatba léphet márkakereskedéseinkkel, akik a pályázati és az értékesítési folyamat teljes egészében támogatni fogják Önt!         

közúti elektromos jármű beszerzés támogatása vállalkozásoknak ​

Vissza nem térítendő támogatás vállalkozásoknak, elektromos jármű beszerzésére. A pályázat kiemelt célja a tiszta üzemű közlekedés elősegítése.
Támogatás megnevezése

Elektromos jármű beszerzés támogatása vállalkozásoknak (a felhívás kódszáma: RRF-REP-10.10.1-24) )

  Támogatás formája

  Vissza nem térítendő

  Támogatás elnyerésének módja
  Egyszerűsített kiválasztási eljárásrend    
   Forrás keretösszege
   30 000 000 000 Ft  
   • Budapest régióban: 10 800 000 000 Ft; 
   • a kevésbé fejlett régiókban (Pest, Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Dél-Dunántúl, Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld): 19 200 000 000 Ft    

     A támogatási kérelem benyújtásának határideje
     A támogatási kérelmet Budapest régióban és a kevésbé fejlett régiókban (Pest, Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Dél-Dunántúl, Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld) egyaránt 2024. február 05. 17:00-tól 2025. március 31. 10:00-ig lehet benyújtani    
       Támogatást igénylők köre
       A felhívásra támogatási kérelmet nyújthat be Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel, magyar adószámmal rendelkező vállalkozások.  

       Támogatási kérelmet nem nyújthat be olyan vállalkozás, melynek a tevékenységei között szerepel a Gépjárműkölcsönzés (TEÁOR 771) és/vagy a Gépjármű-kereskedelem (TEÁOR 451) nyújtása.    

       Konzorcium nem támogatható.
         Támogatásban nem részesíthetők köre

         Támogatási kérelmet  nem nyújthat be  olyan vállalkozás,  melynek a tevékenységei között szerepel a Gépjárműkölcsönzés (TEÁOR 771) és/vagy a Gépjármű-kereskedelem (TEÁOR 451) nyújtása.    

         Konzorcium nem támogatható.


         Nem ítélhető meg támogatás a támogatást igénylőnek, 
         • ha az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (a továbbiakban: Áht.) foglaltak szerint nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének, 
         • ha olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet, amely az Áht. 1. § 4.) pontja szerint nem átlátható szervezet, 
         • ha a támogatási rendszerből való kizárás hatálya alatt áll, 
         • ha harmadik személy irányában olyan kötelezettsége áll fenn, amely a támogatással létrejött projekt céljának megvalósulását meghiúsíthatja, 
         • ha a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett, 
         • ha jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási vagy egyéb - a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott - eljárás alatt áll, 
         • olyan vállalkozás, melynek a tevékenységei között 2023.12.09-én vagy azt követően szerepelt a Gépjárműkölcsönzés (TEÁOR 771) és/vagy a Gépjármű-kereskedelem (TEÁOR 451),
         • amelynek a saját tőkéje a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján negatív, 
         • akinek, vagy amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján a saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent, 
         • amellyel szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), illetve az elődszervezete az APEH által indított végrehajtási eljárás van folyamatban a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában.
         • Csekély összegű támogatás esetén: 
           - a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott halászati és akvakultúra-termékek elsődleges előállításával foglalkozó vállalkozásoknak;
           - az 1379/2013/EU rendelet 5. cikkének a) és b) pontjában meghatározott a halászati és akvakultúra-termékek feldolgozása és forgalmazása területén működő vállalkozásoknak, amennyiben a támogatás összegét a piacon vásárolt vagy forgalomba hozott termékek ára vagy mennyisége alapján határozzák meg;
          - amelynek fejlesztési igénye elsődleges mezőgazdasági termelésre irányul;
          - azon támogatást igénylő részére, amely azt mezőgazdasági termékek feldolgozásához vagy forgalmazásához használja fel, amennyiben:  a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ;
           - amely, azt exporttal kapcsolatos tevékenységhez használná, ha azt az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik;
          - amely annak felhasználását import áru helyett hazai áru használatától teszik függővé;
          - akinek támogatása az európai uniós jog megsértését eredményezi.    
         A csekély összegű támogatás kizáró feltételei alapján a felhívás keretében nem nyújtható támogatás azon támogatást igénylő részére, melynek főtevékenysége a kérelem benyújtásakor a TEÁOR’08 01.11. – 03.22 tevékenységek valamelyike.    
           Támogatható tevékenységek
           Tisztán elektromos meghajtású személyautó, kishaszon gépjármű, és kisbusz beszerzése.     
             Támogatás mértéke
             Támogatás minimum összege 2 800 000 Ft 
             Támogatás maximum összege 64 000 000 Ft

             A felhívás 3.4. fejezetében szereplő elszámolható költségekre megállapított maximális támogatás.    
               Támogatható projektek száma
               Maximum 9 375 db.
                 Projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam
                 A projekt fizikai befejezésének legkésőbb 2026. április 30-ig meg kell történnie.
                   A Széchenyi Terv Plusz keretében megjelent pályázati felhívás további részleteit a Pályázati portál (pályázat.gov.hu) weboldalon találja.
                   A további részletekkel kapcsolatban keresse bizalommal márkakereskedéseinket, akik a folyamatban végig támogatást nyújtanak Önnek!

                   ismerje meg 100%-ban elektromos modell kínálatunkat!

                   Fedezze fel újra az elektromos autózás örömét a szakértőink által kifejlesztett E-Tech 100% electric technológia segítségével, amely utazását új szintre emeli és nagyszerűvé varázsolja! 
                   Scenic E-Tech 100% electric

                   Renault Scenic E-Tech 100% electric állami támogatással, vállalkozások részére már 14 499 000 Ft-tól!*

                   Több mint technológia, igazi életstílus!
                   Scenic E Tech 100% electric
                   Renault Scenic E-Tech 100% electric vállalkozások részére állami támogatással akár 4 millió Ft kedvezménnyel!*
                   E-Tech 100% electric 220 lóerős motorváltozat
                   akár 625 km-es hatótáv¹
                   90%-ban újrahasznosított anyagokból²
                   openR link multimédia rendszerrel³ és beépített Google-szolgáltatásokkal
                   több mint 50 elérhető applikáció⁴
                   545 literes csomagtér     
                   ¹335 km hatótáv 30 perc töltés alatt (WLTP standard)
                   ²verziónként változó
                   ³A Google, Google Play, Android Auto és a Google Maps a Google LLC védjegyei
                   ⁴országonként változó
                   Megane E-Tech 100% electric

                   Renault Megane E-Tech 100% electric állami támogatással, vállalkozások részére már 12 399 000 Ft-tól!**

                   Több mint technológia, igazi életstílus!
                   Megane E-Tech 100% electric
                   Renault Megane E-Tech 100% electric vállalkozások részére állami támogatással akár 4 millió Ft kedvezménnyel!**
                   E-Tech 100% electric 220 lóerős motorváltozat
                   gyorsulás: 0-ról 100 km/h-ra 7,4 mp alatt
                   akár 450 km WLTP1 szerinti hatótávolság    
                   openR link multimédia rendszerrel2 és beépített Google-szolgáltatásokkal     
                   440 literes csomagtartó    
                   26 vezetéstámogató rendszer     
                   ¹WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedures): ez az új tesztrendszer a mindennapi használat során észlelt értékekhez jóval összemérhetőbb eredményeket biztosít, mint az NEDC mérési protokoll.
                   ² A Google a Google LLC. védjegye.
                   5 év garancia az új Renault személyautókra!
                   A garancia 5 év vagy 100 000 km, a megadott időtartam és futásteljesítmény közül a korábbi elérésig. A garancia részletes feltételeit a Renault Általános Jótállási Feltételek és a G+ Általános Szerződés Feltételek tartalmazzák. A szerződéses jótállás a fogyasztónak a jogszabályból eredő jogait nem érinti.      

                   Kangoo Van E-Tech 100% electric

                   Renault E-Tech 100% electric - haszonjárművek

                   Több mint technológia, igazi életstílus!
                   Scenic E Tech 100% electric
                   Renault Kangoo Van E-Tech 100% electric
                   E-Tech 100% electric 120 lóerős motorváltozat
                   akár 300 km hatótávolság (WLTP)
                   feltöltés 170 km 27 perc alatt*
                   45 kWh-s lítiumion akkumulátorral
                   OPEN SESAME BY RENAULT™
                   8“ EASY LINK multimédia rendszer
                   *80 kW-os DC töltés esetén     
                   Master E-Tech 100% electric

                   Renault E-Tech 100% electric - haszonjárművek

                   Több mint technológia, igazi életstílus!
                   Megane E-Tech 100% electric
                   Renault Master E-Tech 100% electric
                   200 km-es hatótávolság*
                   57 kW-os elektromos motor
                   E-Tech electric 52 kWh-s akkumulátor
                   270°-ban nyitható hátsó ajtók
                   R-LINK Evolution multimédia rendszer     
                   * A valós fogyasztást befolyásolja a felszereltség, a vezetési stílus, illetve az útviszonyok. WLTP (Worldwide Harmonized Light vehicles Test Procedure) szerint.

                   Renault szakértelem - az E-Tech 100% electric technológia

                   Az elektromos motorok úttörőjeként szakértőink olyan technológiát fejlesztettek ki, amely számos előnyt biztosít. 
                   Villanyozza fel mindennapjait! 
                   zéró CO2 kibocsátás
                   dinamikus vezetési élmény
                   gazdaságos fenntartás
                   Renault szakértelem
                   tisztán elektromos motor
                   Az E-Tech 100% electric technológiával csökkentheti autója környezetszennyezését. 

                   Töltse fel autóját és közlekedjen részecskék, illetve CO2 kibocsátása nélkül.
                   elektromos autó vezetése
                   A Renault több évtizedes szakértelme alapján kifejlesztett elektromos technológiának köszönhetően autója se zajt, se rezgést nem generál. Könnyű gyorsulások, dinamikus és zökkenőmentes vezetési élmény - a páratlan utazások jegyében.
                   Z.E. elektromos autó gazdaságos működése
                   A Renault elektromos technológiájával folyamatosan gazdaságosan közlekedhet, hiszen a feltöltés jelentősen kisebb költségekkel jár, mint egy teli tank benzin. Nincs vezérműszíj, nincsenek gyertyák: a karbantartási költségek is csökkennek... Nincs többé olajcsere! Sok városban pedig akár ingyenesen is parkolhat!

                   Renault márkakereskedések

                   a szakértő segítség


                   Fedezze fel a vezetés új dimenzióját a Renault márkakereskedéseiben! Szakértő kollégáink nem csupán autókat árulnak, hanem kiváló szolgáltatást is kínálnak Önnek. Tapasztalt és lelkes csapatunk mindenben a segítségére lesz, hogy megtalálja az Ön számára tökéletes járművet.     

                   Renault 5 E-Tech 100% electric

                   hamarosan...

                   *A kedvezmény 2024.05.02. napjától 2024.05.31. napjáig vagy visszavonásig érvényes, minden Scenic E-Tech 100% electric techno EV60 170LE comfort range gépkocsira, jogi személyek részére, az alábbi feltételekkel, a készlet erejéig vagy visszavonásig. A feltüntetett kedvezmény az „Elektromos jármű beszerzés támogatása vállalkozásoknak” tárgyú „RRF-10.10.1-24” kódszámú sikeres pályázat alapján maximálisan elnyerhető 4 000 000 Ft támogatást tartalmaz, melynek kifizetése utólagosan történik. A támogatás lebonyolításáért a Miniszterelnökség Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkársága felel, a támogató által meghatározott feltételekkel. A Renault a pályázat eredményéért nem vállal felelősséget. A garancia részletes feltételeit az Általános Jótállási Feltételek és G+ Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák. Előbbiek a fogyasztónak a jogszabályból eredő jogait nem érintik. Renault Scenic E-Tech 100% electric fogyasztás l/100 km: 0; CO2-kibocsátás g/km: 0, áramfogyasztás ( Wh /km): 16,3 – 16,8.  Az üzemanyag-fogyasztásra és CO2-kibocsátásra vonatkozó adatok meghatározása a Bizottság (EU) 2017/1151 rendeletében előírt WLTP vizsgálati eljárással történt. A gépkocsi tényleges fogyasztása eltérhet ezen értékektől a vezetési stílus, a gépkocsi terhelése, az időjárási viszonyok, továbbá az útvonalválasztás függvényében. A hirdetésben közölt adatok nem teljeskörűek, és nem minősülnek szerződéskötési ajánlatnak. A részletekért keresse fel hivatalos Renault Márkakereskedőjét. A gépjárművek elérhetősége, a műszaki adatok és megoldások, valamint a felszereltségek országonként eltérhetnek és bármikor módosíthatók. A képek illusztrációk.   

                   **A kedvezmény 2024.05.02. napjától 2024.05.31. napjáig vagy visszavonásig érvényes, minden Megane E-Tech 100% electric evolution EV60 130LE optimum charge gépkocsira, jogi személyek részére, az alábbi feltételekkel, a készlet erejéig vagy visszavonásig. A feltüntetett kedvezmény az „Elektromos jármű beszerzés támogatása vállalkozásoknak” tárgyú „RRF-10.10.1-24” kódszámú sikeres pályázat alapján maximálisan elnyerhető 4 000 000 Ft támogatást tartalmaz, melynek kifizetése utólagosan történik. A támogatás lebonyolításáért a Miniszterelnökség Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkársága felel, a támogató által meghatározott feltételekkel. A Renault a pályázat eredményéért nem vállal felelősséget. A garancia részletes feltételeit az Általános Jótállási Feltételek és G+ Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák. Előbbiek a fogyasztónak a jogszabályból eredő jogait nem érintik. Renault Megane E-Tech 100% electric fogyasztás l/100 km: 0; CO2-kibocsátás g/km: 0, áramfogyasztás ( Wh /km): 15,5-16,1.  Az üzemanyag-fogyasztásra és CO2-kibocsátásra vonatkozó adatok meghatározása a Bizottság (EU) 2017/1151 rendeletében előírt WLTP vizsgálati eljárással történt. A gépkocsi tényleges fogyasztása eltérhet ezen értékektől a vezetési stílus, a gépkocsi terhelése, az időjárási viszonyok, továbbá az útvonalválasztás függvényében. A hirdetésben közölt adatok nem teljeskörűek, és nem minősülnek szerződéskötési ajánlatnak. A részletekért keresse fel hivatalos Renault Márkakereskedőjét. A gépjárművek elérhetősége, a műszaki adatok és megoldások, valamint a felszereltségek országonként eltérhetnek és bármikor módosíthatók. A képek illusztrációk.