adatkezelési tájékoztató

Folyamatosan figyelemmel kísérjük a személyes adatok (a „személyes adatok”) védelmére vonatkozó jogszabályi és más előírásokat (ideértve különösen az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, szóló 2016/679 rendeletét (az „általános adatvédelmi rendelet” vagy a „GDPR”) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt), és kiemelt hangsúlyt az azoknak, továbbá az adatvédelmi elveknek és irányelveknek való megfelelésre.

A kapcsolatfelvételkor vagy a szerződés teljesítésekor, továbbá a más tevékenységeink során az adatkezelési folyamat átláthatóságára törekszünk.

Ennek az adatkezelési tájékoztatónak az a célja, hogy részletes tájékoztatást adjon az Ön személyes adatainak a kezeléséről, csakúgy, mint a személyes adataival kapcsolatosan Önt megillető jogokról és választási lehetőségekről.

Ebben a tájékoztatóban megtalálja, hogy:
1- KI KEZELI AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT?
2- MILYEN SZEMÉLYES ADATOKAT KEZELÜNK?
3- MIRE HASZNÁLJUK A SZEMÉLYES ADATAIT?
4- KI FÉRHET HOZZÁ A SZEMÉLYES ADATAIHOZ?
5- MILYEN JOGOK ILLETIK MEG ÖNT AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATBAN?
6- HOGYAN GONDOSKODUNK AZ ADATAINAK BIZTONSÁGÁRÓL?
7- A TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA
1 - KI KEZELI AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT?
Az RN Hungary Kft. a Renault, Dacia és Alpine márkák magyarországi vezérképviselete. Az RN Hungary Kft. az AutoWallis Caetano Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság leányvállalata, az AutoWallis Csoport és a Salvador Caetano Group tagja.

Az RN Hungary Kft. az általa képviselt márkákhoz tartozó gépjárművek, más termékek és a kapcsolódó szolgáltatások értékesítése során a mindenkori hivatalos forgalmazói hálózatára (márkakereskedésekre és márkaszervizekre) támaszkodik.

Az RN Hungary Kft. és / vagy a RENAULT forgalmazói hálózat tagjai adatokat gyűjthetnek Önről. Előbbiek felelőssége a személyes adatok kezeléséért aszerint változhat, hogy milyen szerepet játszanak a termék értékesítésben vagy a szolgáltatás nyújtásában, illetve, hogy Ön kivel kívánja megosztani az adatait. Ahol ebben a tájékoztatóban « mi » szerepel, az alatt az RN Hungary Kft. és a RENAULT magyarországi forgalmazói hálózatának tagjai is értendők.

Általánosságban, az irányadó jogszabályok szerint közös adatkezelőként járnak el:

- Egyrészről az RN Hungary Kft., amelynek székhelye a HU- 2040 Budaörs, Szabadság utca 117. szám alatt található, és amelyet a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság a Cg. 13-09-227940 szám alatt tart nyilván. Az RN Hungary Kft. adatvédelmi tisztviselőt nem jelölt ki, az RN Hungary Kft. adatvédelmi felelőse a dpo.hungary@rnh.hu címen érhető el.

-  És másrészről az RN Hungary Kft. forgalmazói hálózatához tartozó azon RENAULT márkakereskedés és (vagy) szerv i z , amellyel Ön kapcsolatba lépett vagy amelynek szolgáltatását igénybe vette, igénybe kívánta venni. A RENAULT márkakereskedések és szervizek nevét és székhelyét, elérhetőségi adatait a márkakereskedéseink link alatt találja meg. 
         
Néhány esetben az RN Hungary Kft. önálló adatkezelőként jár el az adatkezelés során.
2 - MILYEN SZEMÉLYES ADATOKAT KEZELÜNK?
"Személyes adat" bármely információ, melynek segítségével Ön, mint természetes személy közvetlenül (például név) vagy közvetett módon (például valamilyen ügyfélszám) azonosítható.

Általánosságban, mindig csak olyan személyes adatokat gyűjtünk, amik az adatkezelés egyes céljaira szükségesek.

A személyes adatok, amiket gyűjtünk a közöttünk lévő kapcsolattól függően különösen az alábbiak lehetnek:
 • Az ön személyazonosságára és elérhetőségére vonatkozó adatok (keresztnév, vezetéknév, levelezési cím, email cím, telefonszám stb.)
 • A családi életére és / vagy a szakmai életére vonatkozó adatok (családi állapot, társadalmi-szakmai csoporthoz tartozás …)
 • A fizetéssel kapcsolatos és a fizetés módjára vonatkozó adatok (készpénz / átutalás, árengedmény …)
 • A közöttünk fennálló üzleti kapcsolatra vonatkozó adatok, különösen a közöttünk létrejött megállapodásra vagy szerződésre vonatkozó adatok (megrendelések, javítások- és karbantartások, szolgáltatási szerződések, nyereményjátékokban való részvétel, ügyfélszolgálattal történt üzenetváltások …)
 • A gépjármű azonosító adatai (márka, modell, forgalomba helyezés, alvázszám stb.)
 • Földrajzi helymeghatározó adatok (ehhez az adatkezeléshez a hozzájárulását kérjük, amikor a vonatkozó szabályozás azt szükségessé teszi)
 • A gépjármű használatával kapcsolatos adatok (megtett kilométerek, útvonal, a multimédiás eszközök használata …) és (amennyiben van ilyen) a töltő akkumulátor adatai (töltési szint …)
 • Amennyiben konnektivitással rendelkező gépjárműve van, olyan adatok, amik lehetővé teszik a gépjármű és adott esetben a töltő akkumulátor vezérlését (az akkumulátor töltésének programozása ...),
  A vezetési módra vonatkozó adatok (kezelőszervek használata, gyorsulás, fékezés …) valamint a az online szolgáltatásokkal és a fedélzeti alkalmazásokkal kapcsolatos adatok
 • Az ügyfél lojalitási programok, az elemzések és felmérések elvégzéséhez szükséges adatok (az Ön gépjárművel kapcsolatos preferenciái)
 • A digitális profiljára (online fiókok) vonatkozó adatok,
 • A weboldalaink és mobil alkalmazásaink használatára vonatkozó adatok (látogatások száma, felkeresett oldal, üzeneteink megnyitása stb.).

Ha valamilyen választ vagy adatot kötelező megadnia a kérdésének megválaszolása vagy valamilyen szerződéses vagy jogszabályi kötelezettségnek való megfelelés érdekében, azt a nyomtatványainkon ennek megfelelően jelöljük (általában csillagozással). Amennyiben úgy dönt, hogy nem adja meg ezeket az adatokat, a kérését nem fogjuk tudni teljesíteni. Más adatok megadását azért kérjük, hogy jobban megismerhessük az Ön igényeit, különösen, hogy személyre szóló reklámüzeneteket küldhessünk Önnek. Ezeknek az adatoknak a megadásáról szabadon dönthet.

Kérjük, hogy bármilyen, a személyes adataiban bekövetkező változásról tájékoztasson minket írásban!

Az általunk kínált termékek és szolgáltatások elsősorba nagykorú személyeknek szólnak. Kifejezetten a kiskorúak adatait érintő adatkezelést nem végzünk.
3 - MIRE HASZNÁLJUK A SZEMÉLYES ADATAIT?
Ebben a részben azt magyarázzuk el, milyen helyzetetekben gyűjthetünk Önről adatokat, azokat milyen célokra használjuk, és mennyi ideig őrizzük meg.
3.1 – AZ ADATGYŰJTÉS HELYE
Személyes adatokat gyűjthetünk Önről különösen, amikor:
- Felkeresi valamelyik weboldalunkat, ahol sütiket, vagy más követőket használhatunk,
- Felveszi a kapcsolatot velünk az online nyomtatványainkon keresztül, email-ben, telefonon, élő chat beszélgetésben, személyesen, a bemutatótermünk meglátogatásával, vagy más módon,
- Nyereményjátékunkban, eseményünkön vagy rendezvényünkön vesz részt, vagy feliratkozik a hírlevelünkre,
- Gépjárművet vagy szolgáltatást (javítás- és karbantartás, garancia kiterjesztés, online szolgáltatások …) vásárol,
- Használja az online szolgáltatásokat,
- Kutatásban vagy elégedettségi felmérésben vesz részt,
- Felhasználói fiókot hoz létre, hogy a számítógépéről vagy okostelefonjáról hozzáférjen a szolgáltatásinkhoz,
- A közösségi hálókon keresztül kapcsolatba lép velünk, a Renault Facebook, Instagram vagy Twitter oldalán, reagál a bejegyzéseinkre, különösen, a « Tetszik », a « Megosztás » vagy a « Twitter » gombok használatával, ami személyes adatok gyűjtésével és azoknak a közösségi háló szolgáltató és közöttünk történő megosztásával járhat.

Más társaságokon vagy partnereinken keresztül is kaphatunk Önről adatokat, az Ön hozzájárulásával, amennyiben a vonatkozó szabályozás ezt szükségessé teszi.
3.2 – AZ ADATKEZELÉS CÉLJAI
A közöttünk fennálló üzleti kapcsolat keretén belül, és összhangban az adatgyűjtés körülményeivel, az adatait az alábbi célokra használhatjuk:

A – A kapcsolatfelvétel érdekében
B – A közöttünk létrejött megállapodás vagy szerződés teljesítésére
C – A gépjárművel kapcsolatos online szolgáltatások és fedélzeti alkalmazások nyújtására
D – Kutatások és felmérések készítésére
E – A marketing tevékenységünk érdekében

A – Kapcsolatfelvétel
CélJogalap
A weboldalainkon vagy mobil applikációinkban tett látogatások követése, az előbbiek működésének és biztonságának biztosításaEz az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, amikor beleegyezik a sütiknek az Ön eszközén történő elhelyezéséhez (a Cookie politikánk szerint, ami itt érhető el), vagy a jogos érdekünkön (hogy biztonságos weboldalakat és alkalmazásokat tudjunk kínálni Önnek)
Információ kérés, árajánlat kérés, tesztvezetés (és a tesztvezetés során esetlegesen elkövetett szabálysértéssel kapcsolatos közigazgatási bírság beszedése) stb. Ezt az adatkezelést a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések vagy jogi kötelezettségünk (a hatóságokkal való együttműködés a közigazgatási bírság beszedése érdekében) teljesítése teszi szükségessé.
A Facebook rajongói oldalunk böngészéseEzt az adatkezelést annak a szerződésnek a teljesítése teszi szükségessé, amit a Facebook felhasználójaként létesít. Ebben az esetben a RN Hungary Kft. és a Facebook közös adatkezelőként kezelik az adatait.
Kapcsolattartás, a hozzánk érkező megkeresésekre, köztük az érintetti kérelmekre történő válaszadás és a megtett intézkedések bizonyíthatósága.
A kapcsolattartáshoz, válaszadáshoz és a megkeresés elintézéséhez, az intézkedések bizonyíthatóságához fűződő jogos érdekünk. A jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen Önnek joga van tiltakozni.
Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a Facebook anonimizált formában kimutatásokat és statisztikákat készít a „rajongói oldal” látogatásairól a Renault tevékenységének népszerűsítése érdekében, valamint ezeket az adatokat felhasználhatja a Facebook hirdetési rendszerének fejlesztésére. A személyes adatok Facebook általi kezelésére vonatkozó további információkat a Facebook adatvédelmi irányelvei között találja, amely irányelvek a következő címen érhetők el: https://www.facebook.com/about/privacy

B – A közöttünk létrejött megállapodás vagy szerződés teljesítése
CélJogalap
A gépjármű megrendelés teljesítése (annak nyomon követése, a gyártásba helyezéstől az átadásig), a forgalomba helyezés, és a gépjárműhöz tartozó okmányok kiállítása, valamely szolgáltatási szerződés teljesítése (karbantartás, garanciakiterjesztés, online szolgáltatások), javítási- és karbantartási szolgáltatások, a jótállás teljesítése, közúti segítségnyújtás (assistance) … ) Ez az adatkezelés a közöttünk létrejött szerződés teljesítéséhez szükséges.
A felhasználói fiókjának kezelése és az ehhez tartozó azonosításEz az adatkezelés a közöttünk létrejött szerződés teljesítéséhez szükséges.
A csoportjainkban, fórumainkon történő részvéte Ez az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul.
Az Ön panaszának kezeléseEz az adatkezelés jogos érdekünk érvényesítéséhez szükséges (a jogviták megelőzése).
A személyes adatainak kezelésével összefüggésben érvényesített jogának megfelelő kérés teljesítése (lásd a « Milyen jogok illetik meg Önt az adatkezeléssel kapcsolatban » fejezetet)Ezt az adatkezelést jogi kötelezettségünk teljesítése teszi szükségessé, és az Ön személyazonosságnak ellenőrzésével járhat.
Az egységes érdeklődői / ügyfél adatbázisunk kezeléseEz az adatkezelés jogos érdekünk érvényesítéséhez szükséges (egységes és naprakész áttekintés a kezelt adatokról).
Az Ön gépjárművével kapcsolatos információk kezelése, különösen a gépjárművén történt beavatkozások nyilvántartása Ez az adatkezelés jogos érdekünk érvényesítéséhez szükséges (a termékeink minőségének követése).
Gépjármű visszahívás, minőségi probléma esetén Ezt az adatkezelést jogi kötelezettségünk teszi szükségessé (a termékek hibájával kapcsolatos felelősségre vonatkozó jogszabályok) vagy a jogos érdekünk érvényesítéséhez szükséges (a termékeink minőségének biztosítása).
Amikor ügyfélszolgálatunkkal kapcsolatba lép, törekszünk a legmegfelelőbb módon kezelni a kérését. A szolgáltatásaink minőségének javítása és a munkatársaink képzése érdekében a hívás rögzítésre kerülhet. Ön bármikor tiltakozhat az előbbi adatkezeléssel szemben.

C – A gépjárművel kapcsolatos online szolgáltatások és fedélzeti alkalmazások nyújtása
CélJogalap
A közúti közlekedés biztonságának elősegítése (vészhívás, figyelmeztetés ütközésre, a záróvonal átlépésére vonatkozó figyelmeztetés, sebességkorlátozó és vészfékező berendezések) Ez az adatkezelés a közöttünk létrejött szerződés teljesítéséhez szükséges vagy jogi kötelezettségünk teszi szükségessé.
Üzleti célú alkalmazások biztosítása és azok kezelése (célzott reklám üzenetek, közúti segítségnyújtás, személyre szabott biztosítások) Ez az adatkezelés, a körülményektől függően, a jogos érdekünk érvényesítéséhez szükséges (hogy megfelelő tartalmakat tudjunk kínálni Önnek) vagy a közöttünk létrejött szerződés teljesítéséhez.
A rendszerek kiberbiztonságának biztosítása Ez az adatkezelés jogos érdekünk érvényesítéséhez szükséges (hogy biztonságos rendszereket tudjunk biztosítani Önnek).
Az online szolgáltatások és a fedélzeti alkalmazások aktiválása, az ehhez tartozó fiókok és szerződések kezelése Ez az adatkezelés a közöttünk létrejött szerződés teljesítéséhez szükséges.
Lopás elleni védelem (behatolás értesítés, az eltulajdonított gépjármű követése) Ez az adatkezelés a közöttünk létrejött szerződés teljesítéséhez szükséges.
Online szolgáltatások és a vezetést segítő fedélzeti alkalmazások nyújtása (forgalmi értesítések, eco üzemmód, parkolástámogatás) Ez az adatkezelés a közöttünk létrejött szerződés teljesítéséhez szükséges.
Távoli vezérlés (a gépjármű és a műszerfal vezérlése) Ez az adatkezelés a közöttünk létrejött szerződés teljesítéséhez szükséges.
Navigációs online szolgáltatások és fedélzeti alkalmazások nyújtása Ez az adatkezelés a közöttünk létrejött szerződés teljesítéséhez szükséges.
A töltő akkumulátorral kapcsolatos online szolgáltatások és fedélzeti alkalmazások nyújtása Ez az adatkezelés a közöttünk létrejött szerződés teljesítéséhez szükséges.
Diagnosztikai, szervizelési és karbantartási szolgáltatásokat nyújtása a gépjárművéhez, annak rendszereihez és térképeihez (a gépjármű üzemeltetésével kapcsolatos figyelmeztetések, a műszaki ellenőrzés dátumára vonatkozó emlékeztető, távoli szoftverfrissítések, karbantartás szükségességének előrejelzése …)Ez az adatkezelés a közöttünk létrejött szerződés teljesítéséhez szükséges.
Egyes online szolgáltatások vagy fedélzeti alkalmazások, melyeket igénybe vesz, a Google által kínált szolgáltatásokat használják, hogy a térképet vagy az Ön számára érdekes pontokat megjelenítsék a gépjárművében vagy az okostelefonján. További információkat kaphat a személyes adatok Google általi kezeléséről, az utóbbi adatvédelmi szabályainak megtekintésével, mely szabályok a következő címen érhetők el: https://policies.google.com/privacy

Amikor üzeneteket küldünk a gépjárműve képernyőjére, azzal a céllal tesszük, hogy tájékoztassuk valamely szolgáltatási szerződésének a lejáratáról és annak megújítását ajánljuk Önnek.

Egyes online szolgáltatások vagy fedélzeti alkalmazások helymeghatározási adatok használatát tehetik szükségessé. Az ilyen adatok gyűjtéséhez az előzetes hozzájárulását kérjük. Bármikor visszavonhatja a hozzájárulását és felfüggesztheti ezt az adatkezelést.

Egyes elektromos gépjárművek esetében, amikor a telefont csatlakoztatja a gépjárművéhez, meg kell adnia a telefonszámát, hogy értesítést küldhessünk az akkumulátor töltöttségi állapotáról. Az "Értesítések" fülön kezelheti az üzenetek fogadását, és állíthatja be, ha nem kér további értesítést.

Az egyes szolgáltatások bekapcsolásáról, az adatok megosztásáról és az előbbiek felfüggesztéséről a «Milyen jogok illetik meg Önt az adatkezeléssel kapcsolatban» fejezetben feltüntetett elérhetőségeken keresztül kérhet további tájékoztatást. Elkötelezettek vagyunk a magánélettel kapcsolatos jogainak tiszteletben tartása mellett, ugyanakkor emlékeztetjük arra, hogy az Ön kötelessége a gépjármű más használóit vagy a későbbi vevőt tájékoztatni az adatkezelés feltételeiről.

D – Kutatások és felmérések készítése

Kutatásokat és felméréseket végzünk azért, hogy mérjük a teljesítményünket, értékeljük a termékeink és szolgáltatásaink minőségét és az ügyfelek elégedettségét, és folyamatosan javítsunk azokon.
CélJogalap
Az Ön megkeresése az új termékek és szolgáltatások fejlesztésére, valamint a márkaimázs mérésére szolgáló kérdőívekkel és felmérésekkel Ez az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul.
Elemzések készítése a kereskedelmi eredményünk mérésével, különösen a marketing akcióink sikerével kapcsolatban Ez az adatkezelés jogos érdekünk érvényesítéséhez szükséges (a tevékenységünk eredményének mérése).
A termékeink és szolgáltatásaink kutatása és fejlesztéseEz az adatkezelés jogos érdekünk érvényesítéséhez szükséges (a tevékenységünk eredményének mérése).
A gépjárműveink, alkatrészeink és szolgáltatásaink minőségének biztosítása, különösen a meghibásodásokra és az előbbiek tartósságára vonatkozó elemzésekkelEz az adatkezelés jogos érdekünk érvényesítéséhez szükséges (a termékeink és szolgáltatásaink fejlesztése).
Az ügyfelek elégedettségének növelését célzó elemzések készítéseEz az adatkezelés jogos érdekünk érvényesítéséhez szükséges (a termékeink és szolgáltatásaink fejlesztése).
E – Marketing tevékenység
CélJogalap
Reklám üzenetek és hírlevelek küldése (elektronikus vagy nem elektronikus eszközökkel)Ez az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul vagy jogos érdekünk érvényesítéséhez szükséges (hogy megfelelő tartalmakat tudjunk kínálni Önnek).
Nyereményjátékok, rendezvények és események, szponzori tevékenységEz az adatkezelés a közöttünk (a vonatkozó szabályzat elfogadásával) létrejött szerződés teljesítéséhez szükséges.
Online retargeting, a tartalmak személyre szabásaEz az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, amikor beleegyezik a sütiknek az Ön eszközén történő elhelyezéséhez (a Cookie politikánk szerint, ami itt érhető el).
Részletes elemzések a reklámüzenetek személyre szabása érdekében (profilalkotás) és az ügyfelek és a piac jobb megismerése érdekébenEz az adatkezelés jogos érdekünk érvényesítéséhez szükséges (hogy jobban megismerhessük az ügyfeleiket és a termékeink és szolgáltatásink iránt érdeklődőket és / vagy megfelelő tartalmakat tudunk kínálni nekik).
Az ügyfelek és az érdeklődök adatait elemezzük, akár közvetlenül, akár közvetve jutottunk azokhoz (ide értve a weboldalainkon történő böngészésre és a mobil alkalmazásink használatára vonatkozó adatokat, amennyiben ezek kezeléséhez hozzájárult), akár harmadik személyeken keresztül (feltéve, hogy amennyiben szükséges, úgy Ön ehhez hozzájárult), olyan algoritmusok létrehozása érdekében, amik lehetővé teszik a termékeink és szolgáltatásink iránti lehetséges érdeklődés vagy az azok közötti választás előrejelzését (pontszámok és szegmentálás segítségével).

Ezeknek az elemzéseknek a célja, hogy személyre szabott tartalmakat tudjunk Önnek kínálni, úgy, mint email-ben küldött különleges ajánlatként, saját weboldalainkon vagy harmadik személyek weboldalain megjelenő tartalomként. Ez az adatkezelés lehetővé teszi, hogy arra a gépjármű szegmensre vonatkozó reklámüzeneteket küldjünk Önnek, ami vélhetően érdekli. Ugyanez az eljárás azt is lehetővé teszi, hogy ne küldjünk Önnek olyan reklámüzeneteket, amikkel kapcsolatban valószínűsíthető, hogy nem felelnek meg az érdeklődésének.

Ezeknek az eszközöknek a használata a vonatkozó jogszabályok szerint profilalkotásnak minősül. Úgy ítéljük meg, hogy jogos érdekünk az ügyfeleink és az érdeklődők választásának megértése, hogy a szükségleteiknek és az igényeiknek megfelelő tartalmakat tudjunk kínálni nekik. Ezért érdekmérlegelési tesztet végeztünk és olyan intézkedéseket alkalmazunk, amik biztosítják, hogy az Ön alapvető szabadságai és jogos érdekei ne sérüljenek.

A kérésére további tájékoztatást adunk a fentiekről. Amennyiben nem kíván a profilalkotáson alapuló ajánlatokat kapni tőlünk, tiltakozhat az adatkezeléssel szemben a «Milyen jogok illetik meg Önt az adatkezeléssel kapcsolatban?» fejezetben írtak szerint.
3.3 - Az adatok tárolási ideje
A vonatkozó jogszabályoknak megfelelően csak addig tároljuk a személyes adatait, amíg a céljaink elérése, az Ön kérésének teljesítése vagy a jogszabályi kötelezettségeink miatt azokra szükségünk van.

Ennek az időtartamnak a meghatározása során különösen az alábbiakat vesszük figyelembe:
 • a szerződés tartamát, ha Ön szerződést kötött velünk,
 • a kérésének teljesítéséhez vagy a panaszának megválaszolásához szükséges időt,
 • azt az időt, ameddig a felhasználói fiókja létezik, kivéve, ha azt 3 évig folyamatosan nem használja,
 • azt az időt, ameddig Ön a reklám üzeneteinkkel kapcsolatban érdeklődik,
 • annak szükségét, hogy a megfelelő ügyfélkapcsolat érdekében bizonyos történeti adatokat meg kell őriznünk a közöttünk történt üzenetváltásokról, ez az időtartam változik, aszerint, hogy Ön gépjárművet vásárolt tőlünk, valamilyen szolgáltatást vett igénybe – úgy, mint a gépjármű javítás- és karbantartás -, vagy anékül lépett velünk kapcsolatba, hogy később szerződést kötöttünk volna,
 • a jogszabályi kötelezettségeinket (ez különösen a helyzet a gépjárműve műszaki adataival kapcsolatban).
Amennyiben már nincs szükségünk a személyes adataira, azokat töröljük a rendszerinkből és nyilvántartásainkból vagy anonimizáljuk azokat, hogy az Ön azonosítása a továbbiakban ne legyen lehetséges. Ugyanakkor előfordulhat, hogy valamilyen személyes adatot archiválnunk kell, valamilyen bírósági vagy hatósági eljárás érdekében, a vonatkozó jogszabályban meghatározott elévülési időig.
4 – KI FÉRHET HOZZÁ AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIHOZ, KIK AZ ADATTOVÁBBÍTÁS CÍMZETTJEI?

Az RN Hungary Kft. és a forgalmazó hálózatának tagjai gondoskodnak arról, hogy csak azok a személyek férhessenek hozzá az Ön adataihoz, akiknek arra a munkakörük és feladataik alapján szükségük van.

Személyes adatait a jelen pontban felsorolt címzettek („Címzettek”) számára adhatjuk át:

Renault : A Renault s.a.s. autógyártóval (székhelye: 122-122 bis avenue du Général Leclerc, Boulogne-Billancourt, 92 100, Franciaország, székhelye: 122-122 bis avenue du Général Leclerc, 92 100, Franciaország, bejegyezve a Nanterre-i cégjegyzékben (RCS) 780 129 987 szám alatt; továbbiakban:  Renault) szelektív és minőségi kritériumokon alapuló kizárólagos forgalmazási megállapodást kötöttünk annak érdekében, hogy Ön a Renault járműveit, termékeit és/vagy szolgáltatásait Magyarországon vásárolhassa meg.
Ezen együttműködés keretében az Ön személyes adatait megoszthatjuk a Renault-val.

Például, ha az Ön által tőlünk vásárolt jármű a Renault gépjárműgyártó garanciája alá tartozó javítási műveleteket igényel, akkor az Ön költségeinek megtérítése érdekében (pl.: a jármű alkatrészeinek és/vagy tartozékainak garanciális cseréje, a garanciával kapcsolatos alkatrészek cseréjéhez vagy javításához kapcsolódó munkadíj, stb.) megosztjuk a Renault-val a jármű egyedi azonosító számát és a jármű egyéb alkatrészeinek azonosítóit (amelyek adatok Önhöz, mint tulajdonoshoz vagy lízingbevevőhöz köthető adatok).

A Renault, mint az Ön személyes adatainak címzettje, az általa végzett adatkezelések vonatkozásában önálló adatkezelőként jár el. 

A Renault az adattovábbítástól függetlenül közvetlenül is kezelheti az Ön személyes adatait, különösen például, amikor Ön regisztrál a „MY Renault” applikációba, vagy az ún. „Kapcsolódó szolgáltatások” nyújtása céljából.         

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a Renault vonatkozó adatkezelési tájékoztatóját itt érheti el:  https://cdn.group.renault.com/privacy-policy-renault-sas/HUN.pdf 


Munkavállalóink : A jelen adatkezelési tájékoztatóban ismertetett adatkezelések során azon munkavállalóink és egyéb jogviszony keretében munkát végző személyek, akiknek feladataik ellátáshoz az Ön személyes adataihoz való hozzáférés feltétlenül szükséges.
Az adatkezelésben részt vevő minden előzőek szerinti munkatársunk megfelelő, jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapuló titoktartási kötelezettség hatálya alatt áll és vállalja, hogy az adatkezelésre vonatkozó utasításainkat és a hatályos adatvédelmi előírásokat teljes mértékben betartja.

További címzettek: Szintén megoszthatjuk az adatait AutoWallis Csoport, a Salvador Caetano Group vagy a gyártó cégcsoportjának, a Renault Csoportnak más tagjaival, úgy, mint a pénzügyi szolgáltatásokat nyújtó Mobilize Financial Services és / vagy annak leányvállalatai, feltéve, hogy - amennyiben az szükséges -, úgy az adatok továbbításához Ön hozzájárult. Előbbiek eljárhatnak önálló adatkezelőként a saját adatvédelmi politikáik szerint, vagy adatfeldolgozóként, a rájuk bízott feladatoknak a mi utasításink szerinti teljesítése érdekében.   
    
Adatfeldolgozóink : olyan, az adatkezelés során általunk, mint Adatkezelő által igénybe vett szolgáltatók, akik a jelen adatkezelési tájékoztatóban ismertetettek szerint vesznek részt a személyes adatok kezelésében.Adatfeldolgozóink személyes adatainak vagy azok egy részének kezelése során kizárólag a mi nevünkben és utasításaink szerint, különösen az alábbi feladatok során:
 • a biztonsági rendszereket üzemeltetése,
 • a könyvelési vagy egyéb tanácsadást nyújtó szolgáltatók,
 • a weboldalaink, mobil alkalmazásaink és adatbázisaink tárolása, kezelése és karbantartása, tárhelyszolgáltatók,
 • azonosítási szolgáltatások nyújtása
 • ügyfélkapcsolati szolgáltatások nyújtása (telefonos ügyfélszolgálat, más ügyfélkommunikációs eszközök biztosítása …)
 • a marketing tevékenységünkkel kapcsolatos szolgáltatások nyújtása, különösen reklámüzenetek küldése,
 • nyereményjátékok és események és rendezvények szervezése,
 • kutatások és felmérések készítése,

Minden ilyen adatmegosztás során ügyelünk arra, hogy csak megbízható cégekkel és megfelelő garanciák mellett (megfelelő szerződési feltételek, ellenőrzés lehetősége, biztosítékok és adatbiztonsági tesztek …) dolgozzunk együtt. Alvállalkozóink ezért teljes titoktartás alatt dolgoznak, valamint szerződéses garanciák keretében vállalják, hogy az adatkezelésre vonatkozó utasításainkat és a hatályos adatvédelmi előírásokat teljes mértékben betartják.

Bizonyos esetekben egyes személyes adatait megoszthatjuk olyan partnereinkkel, akik azokat a saját céljaikra használják. Ilyenkor ezek a partnerek önálló adatkezelőként járnak el, és a saját adatvédelmi szabályaik az irányadók a nekik továbbított adatok kezelésre. Gondoskodunk arról, hogy az Ön hozzájárulását kérjük az adatainak megosztásához, amennyiben a jogszabályok ezt megkövetelik, ennek hiányában biztosítjuk, a tiltakozás jogát az adatkezeléssel szemben         

Előfordulhat az is, hogy valahol a közösségi hálókon használt belépési azonosítóinak használatát ajánljuk fel Önnek. Ilyen esetben Ön megosztja velünk a profiljával kapcsolatos információkat. A megosztásra kerülő személyes adatok köre a közösségi háló beállításaitól függ. Kérjük vegye figyelembe, hogy ezek a közösségi hálók a saját adatvédelmi szabályaikat alkalmazzák.         

Végül, előfordulhat, hogy valamely jogszabályi kötelezettségünk miatt, vagy hatósági vagy bírósági határozat alapján kell továbbítanunk a személyes adatait egy harmadik személynek (mint például egy tesztvezetés során elkövetett szabálysértésre kiszabott közigazgatási bírság esetén).        

5 - MILYEN JOGOK ILLETIK MEG ÖNT AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATBAN?
5.1- Az ön jogai
A személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok alapján Ön különböző jogokkal rendelkezik az adatkezeléssel kapcsolatban :

Tiltakozhat az adataink kezelése ellen, a saját helyzetével kapcsolatos okból, annak igazolása mellett, továbbá kérheti az adatkezelés korlátozását, a jogszabályban írt okokból.

Tiltakozhat az adatainak közvetlen üzletszerzésre történő kezelése ellen : Bármikor kérheti, hogy ne küldjünk Önnek további ajánlatokat, híreket vagy meghívókat az eseményeinkre. (Ezt a jogát az általunk küldött email üzenetben található linken való leiratkozással gyakorolhatja. Tiltakozhat továbbá a profilalkotás ellen.

Bármikor visszavonhatja a hozzájárulását azokkal a célokkal kapcsolatban, amikhez korábban hozzájárult.

Tájékoztatás az adatkezelésről :
Joga van világos, átlátható és érthető tájékoztatást kapni arról, hogyan kezeljük az adatait, és milyen jogok illetik meg az adatkezeléssel kapcsolatban. Ez a tájékoztató ennek a példája.

Hozzáférés a személyes adataihoz :
Önnek joga van tájékoztatást kérni arról, hogyan kezeljük az adatait (milyen adatokat használunk, milyen célokból …) és másolatot kérhet azokról.

A helyesbítéshez való jog : Kérheti a személyes adatainak helyesbítését, ha azok tévesek vagy hiányosak, azon erőfeszítésünk ellenére, hogy pontos adatokat kezeljünk. Ez hozzásegít minket azon kötelezettségünk teljesítéséhez, hogy naprakész adatokat kezeljünk Önnel kapcsolatban.

Joga van az adatainak hordozhatóságához, vagyis ahhoz, hogy bizonyos feltételekkel, megkapja azokat az Önre vonatkozó személyes adatokat, amiket Ön bocsájtott a rendelkezésünkre, géppel olvasható, széles körben használt formátumban, vagy kérje azok más adatkezelőnek történő továbbítását.

Törléshez
(„elfeledtetését”) való jog : Kérheti a személyes adatainak törlését. A törléshez való jogát korlátozhatja, ha az adatokra a közöttünk létrejött szerződés teljesítése érdekében (hatályos szerződés) vagy jogszabályi kötelezettségünk miatt (különösen valamilyen jogi eljárás megelőzése érdekében) van szükségünk.

A személyes adatainak kezelését érintő panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hivatalhoz is fordulhat, ide:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Telefon:
+ 36 (30) 549-6838
+36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Email: ugyfelszolgalat@naih.hu

Végül, bírósághoz is fordulhat, ha úgy ítéli meg, hogy a személyes adatainak jogellenes kezelésével megsértettük a jogait.

Kérjük, bármilyen panaszeljárás kezdeményezése előtt vegye fel velünk a kapcsolatot, és közösen próbáljuk megoldani a kérdést!
5.2 - Hogyan gyakorolhatja a jogait ?
Az adatait módosíthatja, és a marketing célú megkeresésekhez való hozzájárulását kezelheti a felhasználói fiókjában is (My Renault).

Egyebekben bármely jogát úgy gyakorolhatja, hogy megkeres minket az alábbi elérhetőségeken keresztül: levélben RN Hungary Kft. adatvédelmi felelős, HU-2040 Budaörs, Szabadság utca 117., vagy e-mail-ben dpo.hungary@rnh.hu. Elképzelhető, hogy további információkat vagy okmányok bemutatását (személyazonosító okmány, forgalmi engedély) kérjük, amennyiben másként nem sikerült azonosítanunk Önt vagy a gépjárművét.
6- HOGYAN GONDOSKODUNK AZ ADATAI BIZTONSÁGÁRÓL ?
Az adatait biztonságos szervereken tároljuk. Az adatok védelmét és biztonságát szolgáló, a legújabb technológiáknak megfelelő intézkedéseket alkalmazunk, és ezt követeljük meg az adatfeldolgozóinktól és partnereinktől is.

Amennyiben a személyes adatok továbbítása szükséges, gondoskodunk róla, hogy ez az adattovábbítás megfelelő védelmi, biztonsági és bizalmassági szintet biztosító feltételek mellett történjen.

Online felhasználói fiók létrehozása esetén kötelező olyan jelszót megadnia, ami megfelel a biztonsági követelményeinknek. Az Ön felelőssége, hogy ezt a jelszavát bizalmasként megőrizze.

Amennyiben lehetséges, az Ön személyes adatait az Európai Gazdasági Térségen belül lévő szervereken tároljuk. Ugyanakkor, miután néhány szerződéses partnerünk és szolgáltatónk az Európai Gazdasági Térségen kívüli országokban található, az Ön személyes adatait ilyenkor ezekben az országokban kezelik. Ezeknek az országoknak egy része az Európai Unió adatvédelmi szabályaitól eltérő normákat alkalmazhat. Ebben az esetekben kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy az adattovábbítás a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően történjen, és olyan garanciákat alkalmazunk, amik az Ön személyes adatainak védelmét és az Ön alapvető jogainak érvényesülését az Európai Unió által kialakított védelemmel azonos mértékben biztosítják (ennek érdekében az Európai Bizottság adatvédelmi modellklauzuláit és modellszerződéseit használjuk). A «Milyen jogok illetik meg Önt az adatkezeléssel kapcsolatban?» fejezetben feltüntetett elérhetőségeken keresztül további tájékoztatást kérhet ezekről az adattovábbításokról (az Európai Bizottság adatvédelmi modellklauzuláiról és modellszerződéseiről).
7- A TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA
Előfordulhat, hogy időről időre módosítanunk kell ezt a Tájékoztatót. Amennyiben szükséges, vagy a jogszabály azt előírja, erről tájékoztatjuk Önt, illetve a hozzájárulását kérjük. Arra bíztatjuk, minden böngészés alkalmával tekintse meg ezt az oldalt, a tájékoztató legfrissebb változatának megismerése érdekében!

Ez a tájékoztató 2022. október 17. napjától hatályos.
A tájékoztató a korábbi szöveg felülvizsgált változata.