Kérjük, hogy a renault.hu weboldal használata előtt figyelmesen olvassa el az alábbiakban meghatározott felhasználási feltételeket!

A weboldal használatával ezeket a feltételeket önmagára nézve kötelezőnek ismeri el a látogató.

A Renault Hungária Kft., mint a RENAULT típusú gépjárművek vezérképviselete, információs és kapcsolatépítő célból hozta létre és üzemelteti ezt a weboldalt.

A Renault előzetes írásos engedélye nélkül a weboldal kereskedelmi célú felhasználása mind egészében, mind egyes részleteiben tilos.

Az oldalon közzétett valamennyi adat és információ tájékoztató jellegű, amelyek a Renault Hungária Kft-t kötelező érvénnyel nem kötik.

Általános információk

Renault Hungária Kft.

1135 Budapest, Róbert Károly krt. 96-100.

A szellemi tulajdonhoz fűződő jogok

A weboldal teljes megjelenése és tartalma a Renault iparági és szellemi alkotása - vagy harmadik fél részéről a Renault használatára átengedett anyag - és mint ilyen, a hatályos szerzői jogi szabályok védelme alá tartozik. Az itt közzétett bármilyen természetű anyag (rajzolt és fotózott állókép, animáció, film, szöveg, mindez hanggal és hang nélkül, stb.) a Renault Hungária Kft. előzetes írásos engedélye nélkül sem egészében, sem részben nem reprodukálható, nem publikálható, nem adaptálható, nem lefordítható.

Védjegyjog

A RENAULT márkanév, a RENAULT logo, valamint a termékválasztékban szereplő modellek nevei, és a szlogenek bejegyzett védjegyek. A Renault Hungária Kft. előzetes írásos engedélye nélküli reprodukciójuk, használatuk és/vagy módosításuk jogsértésnek minősül. Mindezek az elemek magánhasználatra másolhatóak, elmenthetőek. E jogi természetű tiltások alól a sajtó által igényelt felhasználás kivételt képez.

Személyes adatok kezelése

A Renault Hungária Kft. tiszteletben tartja és védi azok személyes adatait, akik a renault.hu weboldalon keresztül kapcsolatba kerülnek vele. Amennyiben a látogató olyan információt közöl ezeken az oldalakon, amelyekkel személye azonosítható, elfogadja, hogy ezeket az információkat Renault Hungária Kft. a hatályos magyar jogszabályok adatkezelésre és adatvédelemre vonatkozó rendelkezéseinek betartásával kezeli, különös figyelemmel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseit szabályozó 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseire.

Az internetes oldalakon történő bármely személyes adatának megadásával a látogató hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a Renault Hungária Kft. és a Renault s.a.s. adatkezelőként kezelje, és feldolgozza vagy bármely adatfeldolgozóval feldolgoztassa, és az adatfeldolgozónak, illetve különösen a Renault Hungária Kft. által megbízott, direkt marketing előkészítést végző társaságnak és közvélemény kutató társaságnak vélemény-felméréshez és ügyfél-kapcsolattartáshoz kötődő adatfeldolgozás céljából elektronikus úton továbbítsa, beleértve a harmadik országba (nem EGT országba) történő adattovábbítást is.

A látogató személyes adatait a Renault Hungária Kft., illetve a Renault s.a.s. kizárólag névre és címre szóló megkeresések kiküldésének, vagy telefonos ügyfélfelmérések készítésének céljára használja fel. A látogató adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Renault Hungária Kft. a Renault s.a.s a RENAULT márkával kapcsolatos információkkal, újdonságaival, vásárlási kedvezményeivel, kereskedelmi ajánlataival kapcsolatos anyagokat küldjön részére. A látogató ezt a hozzájárulást bármikor visszavonhatja, és kérheti személyes adatai kezelésének megszüntetését, illetve azok törlését e-mailben az ugyfel.kapcsolat@renault.hu, vagy a következő címre küldött levélben: Renault Hungária Kft. 1135 Budapest, Róbert Károly krt. 96-98.

Minden olyan esetben, ha a megadott személyes adatokat a Renault Hungária Kft. a fentiekben meghatározott eredeti adatfelvétel céljától eltérő adatkezelési, illetve adattovábbítási célra kívánja felhasználni, erről az érintettet megfelelően tájékoztatja, és ehhez előzetes hozzájárulását kéri.

A Renault Hungária Kft. adatvédelmi nyilvántartási számai: 

NAIH-76895/2014, NAIH-84533/2015, NAIH-84534/2015.

Adatbiztonság

A Renault Hungária Kft. minden szükséges technikai és biztonsági intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a látogató személyes adataihoz jogosulatlan harmadik személyek ne férjenek hozzá.

Cookie-k

A Renault Hungária Kft. a renault.hu weboldalon cookie-kat használ annak érdekében, hogy figyelemmel kísérhesse, mit részesítenek előnyben látogatói. A cookie-k kis adatállományok, amelyek a látogató merevlemezén tárolódnak. Ez lehetővé teszi a navigáció megkönnyítését és segíti a weboldalak felhasználóbarát voltának magas szinten tartását. A cookie-k használhatók annak megállapítására is, hogy a látogató számítógépe volt-e már kapcsolatban oldalainkkal. Csak a látogató számítógépén lévő cookie kerül azonosításra. Személyes adatok akkor tárolhatók cookie-kban, ha a látogató ehhez hozzájárult, például azért, hogy megkönnyítsen egy védett online-hozzáférést, fölöslegessé téve felhasználói azonosítójának és jelszavának újbóli beírását. Természetesen cookie-k nélkül is látogatható a renault.hu weboldal. A legtöbb böngésző a cookie-kat automatikusan elfogadja. A látogató megakadályozhatja, hogy cookie-k tárolódjanak a merevlemezén úgy, hogy a böngészője beállításainál kiválasztja a cookie-k engedélyezését tiltó pontot. Ha a látogató nem engedélyezi a cookie-kat, tudnia kell, hogy ezzel esetleg korlátozza weboldalunk egyes részeinek működését.

Más internetes oldalakhoz való kapcsolódás

A jelen oldalról más internetes oldalakra való csatlakozás lehetősége kizárólag a látogató kényelmét szolgálja. A Renault Hungária Kft. felhívja a látogató figyelmét, hogy amikor ezen kapcsolódási lehetőségeket igénybe veszi, a Renault Hungária Kft. által üzemeltetett weboldalt elhagyja. A Renault Hungária Kft-nek ezen további kapcsolódó Internetes oldalakat teljességükben áttekinteni nem áll módjában, azokat ellenőrizni nem tudja, így az oldalakért vagy azok tartalmáért felelősséget nem vállal. A fentiekből következően a Renault Hungária Kft. az ilyen oldalakat, illetve a rajtuk fellelhető információt, szoftvert, terméket vagy más anyagot nem hagyta jóvá, azokért, vagy a felhasználásuk következményeiért nem vállal felelősséget. A jelen oldalakhoz kapcsolódó valamennyi más internetes oldalra való belépés a látogató kizárólagos felelősségére történik.

A felelősség korlátozása

A Renault Hungária Kft. és a jelen oldalon említett harmadik személyek kifejezetten kizárják az oldal, az ehhez az oldalhoz kapcsolódó egyéb internetes oldalak, illetve az ezeken található anyagok és információk használatából származó bármely kárért való, akár szerződéses kötelmen alapuló, akár szerződésen kívüli károkozásból eredő, vagy más jogalapra hivatkozó felelősséget, korlátozás nélkül, ide értve az elmaradt haszonnak megfelelő, adatok elvesztéséből vagy az üzletmenet megszakításából származó károkat.

Alkalmazandó jog

A jelen Felhasználási feltételekben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó a hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak. A Felhasználási feltételek nyelve a magyar nyelv. Valamennyi, a szerződés érvényességével vagy teljesítésével kapcsolatosan felmerülő, a Felhasználási feltételekkel kapcsolatos vita esetén a magyar bíróságok jogosultak eljárni.

Technikai követelmények

A Renault website böngészéséhez Internet Explorer 6 vagy ennél magasabb verziószámú böngésző használatát javasoljuk.

Egyes online elérésre ill. letöltésre szolgáló tartalmak használatához a következő plugin-ek (böngésző-segédprogramok) vagy software-ek lehetnek szükségesek: