Előzetes Tájékoztatás Adatvédelemről (CHAT)

Tájékoztatjuk, hogy a beszélgetés során megadott személyes adatait a Renault Hungária Kft. és a márkakereskedői hálózatának tagjai közös adatkezelőkként, az Ön kérésére, a kérdésének megválaszolása céljából kezelik. Személyes adatainak megadása nélkül a kérését nem tudjuk teljesíteni, így azok közlése a kérdésének megválaszolása érdekében feltétlenül szükséges. 
Tájékoztatjuk továbbá, hogy az itt megadott személyes adatait piackutatási és elemzési célokra is használjuk, a termékeink és szolgáltatásaink jövőbeni fejlesztéséhez, valamint potenciális és meglévő ügyfeleink igényeinek megismerése és jobb kiszolgálása érdekében. 

Tájékoztatjuk, hogy Ön jogosult visszajelzést kérni tőlünk az adatainak kezeléséről. Jelezheti továbbá felénk, ha az Önre vonatkozó személyes adatok pontatlanok, és kérésére helyesbítjük azokat. A jogszabályban meghatározott esetekben, különösen, ha az adatkezelés az Ön hozzájárulása alapján történik, és azt visszavonja, az e célból kezelt személyes adatait töröljük. A jogszabályban meghatározott esetekben kérheti az adatkezelés korlátozását, tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen, illetve jogosult az Önre vonatkozó, és Ön által a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat tagolt, géppel olvasható formátumban megkapni. 

Az Önt megillető jogok megismerése és az adatkezeléssel kapcsolatos kiegészítő információk érdekében kérjük, keresse fel a https://www.renault.hu/adatvedelmi-szabalyzat.html oldalt! A Renault Hungária Kft. adatvédelmi tisztviselője a dpo.hungary@renault.hu címen érhető el.